Pobierz najnowszą wersję flashplayer'a Flash

Rybactwo i Morze

Kapitan Navi realizuje inwestycję polegającą na zakupie maszyny do zamykania opakowań folią z możliwością modyfikowania atmosfery w produkcie, linii do pakowania produktów w atmosferze modyfikowanej w opakowania z folii termoformowanej, 2 szt. wózków unoszących z masztem oraz wózka widłowego elektrycznego paletowego z pomostem dla operatora. Realizacja operacji umożliwi wprowadzenie w Przedsiębiorstwie nowego procesu technologicznego polegającego na pakowaniu produktów rybnych w atmosferze modyfikowanej w opakowania z folii termoformowanej.

Cel operacji:

Zachęcanie do inwestowania w sektor przetwarzania i obrotu.

Przewidywane efekty:

Dzięki zastosowaniu atmosfery modyfikowanej wprowadzone zostaną nowe produkty. Ponadto realizacja operacji przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa, higieny, zdrowia i warunków pracy w zakładzie przetwórczym poprzez zakup środków transportu wewnętrznego – wózków elektrycznych (widłowych i unoszących) oraz maszyny do zamykania opakowań folią. Operacja będzie realizowana w oparciu o produkty akwakultury krajowej.

Wartość operacji: 4 420 277,39 PLN.

Wkład Funduszy Europejskich: 1 896 893,56 PLN.