Przetarg na myjkę sprzętu drobnego

Opublikowano dnia: 22 sierpnia 2023 o 13:00

W związku z realizacją przez firmę Kapitan Navi Elżbieta Stramek i Waldemar Karpiński Spółka Jawna projektu pn. „Poprawa BHP w zakładzie KAPITAN NAVI dzięki zakupowi urządzeń i środków transportu wewnętrznego” w ramach działania 5.4. Przetwarzanie produktów rybołówstwa i akwakultury Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” na lata 2014-2020, zwracam się z prośbą o przedstawienie oferty na:

Myjkę sprzętu drobnego:

  1. Urządzenie wykonane ze stali nierdzewnej lub równoważnej,
  2. Zużycie wody na 1 cykl mycia max. 12,5 l,
  3. Automatyczny start po zamknięciu komory myjącej,
  4. Program płukania czystą, gorąca wodą,
  5. Automatyczne dozowanie detergentu,
  6. Regulowana temp. mycia w zakresie: min. 40oC – max. 60oC,
  7. Regulowana temp. płukania w zakresie: min. 70oC – max. 90o

Więcej szczegółów w dokumentach do pobrania: