Toyoty
Multivac
G.Mondini

Umowa o dofinansowanie nr 00003-6524.4-OR1600004/17

Kapitan Navi realizował inwestycję polegającą na zakupie maszyny do zamykania opakowań folią z możliwością modyfikowania atmosfery w produkcie, linii do pakowania produktów w atmosferze modyfikowanej w opakowania z folii termoformowanej, 2 szt. wózków unoszących z masztem oraz wózka widłowego elektrycznego paletowego z pomostem dla operatora w terminie od września 2017 roku do sierpnia 2018 roku. Realizacja operacji umożliwiła wprowadzenie w Przedsiębiorstwie nowego procesu technologicznego polegającego na pakowaniu produktów rybnych w atmosferze modyfikowanej w opakowania z folii termoformowanej.

Cel operacji:

Zachęcanie do inwestowania w sektor przetwarzania i obrotu.

Efekty:

Dzięki zastosowaniu atmosfery modyfikowanej wprowadzone zostały nowe produkty. Ponadto realizacja operacji przyczyniła się do poprawy bezpieczeństwa, higieny, zdrowia i warunków pracy w zakładzie przetwórczym poprzez zakup środków transportu wewnętrznego – wózków elektrycznych (widłowych i unoszących) oraz maszyny do zamykania opakowań folią. Operacja realizowana została w oparciu o produkty akwakultury krajowej.

Wartość operacji: 4 445 324,22 PLN.
Wkład Funduszy Europejskich: 1 896 893,56 PLN.

Podstawą sukcesu firmy Kapitan Navi jest ciągłe doskonalenie i dostosowywanie produkcji do rosnących wymagań rynku i potrzeb klientów. Codziennie czerpiemy inspirację z wieloletniego doświadczenia zdobytego na rynku przetwórstwa rybnego, by zapewniać naszym klientom produkty najwyższej jakości o wyjątkowym smaku.