IMG_2174
IMG_2175
IMG_2178

Umowa o dofinansowanie nr 00019-6524.4-OR1600008/18/20

Nazwa operacji: Rozbudowa zaplecza socjalnego dla pracowników oraz zakup urządzeń, maszyn i wyposażenia do zakładu Kapitan Navi.

Cel operacji: Zachęcanie do inwestowania w sektor przetwarzania i obrotu.

Efekty zrealizowanej operacji: Rozbudowa pomieszczeń zaplecza socjalnego dla pracowników zakładu Kapitan Navi Elżbieta Stramek i Waldemar Karpiński Spółka Jawna, zakup urządzeń oraz wyposażenia zakładu przetwórstwa produktów rybnych służących poprawie warunków bezpieczeństwa i higieny pracy, a także zmniejszaniu negatywnego oddziaływania na środowisko.

Inwestycja jest współfinansowana przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego w ramach Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze”.

IMG_2179
IMG_2183
IMG_2185
IMG_2204
IMG_2205
IMG_2207