IMG_6481
IMG_6467
IMG_6465
IMG_6537

Umowa o dofinansowanie nr 00078-6524.4-OR1600006/21/22

Nazwa operacji: Poprawa BHP w zakładzie KAPITAN NAVI dzięki zakupowi urządzeń i środków transportu wewnętrznego.

Cel operacji: Zachęcanie do inwestowania w sektor przetwarzania i obrotu.

Efekty zrealizowanej operacji: Zakup urządzeń i środków transportu wewnętrznego wpłynął na poprawę warunków bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładzie Kapitan Navi Elżbieta Stramek i Waldemar Karpiński Spółka Jawna.

Inwestycja jest współfinansowana przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego w ramach Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze”.